Over Horlepiep

Werelddansgroep HORLEPIEP is sinds 1984 actief in Harderwijk en biedt een gezonde en actieve manier van bewegen op muziek voor jong en oud.

Elke week kan er op woensdagmorgen en op donderdagavond op verschillende niveaus (beginners en gevorderden) worden gedanst onder deskundige leiding. Er worden dansen uit veel verschillende landen aangeleerd. Bijvoorbeeld: Ierland, Israël, Roemenië, Griekenland, Oekraïne, Hongarije, Turkije, Albanië, Engeland. Maar ook Nederlandse dans wordt niet vergeten. Twee keer per jaar wordt er een themamiddag georganiseerd. Vaak gaat het dan om thema’s of dansen uit een bepaald land of rondom een bepaald thema. Begin januari houden we een nieuwjaarsbal . Het seizoen sluiten we eind mei af met een eindbal.

Horlepiep ontleent haar naam aan een oude volksdans en klinkt naar gezellig volksvermaak. Dat is precies wat onze dansgroep beoogt. Het is niet alleen het dansen wat ons bindt maar ook andere momenten. Zo zijn er enkele leden-initiatieven zoals fietsen in de zomermaanden, of samen eten als afsluiting of start van het seizoen.

logo horlepiep